Služby pro
Zemědělství,
Stavebnictví a Průmysl

Služby pro
ZEMĚDĚLSTVÍ, STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSL

Voda a Kanalizace

 • Vrtané a kopané studny

 • Čištění a regenerace studní

 • Čerpadla a čerpací systémy

 • Úprava vody

 • Závlahové systémy

 • Čištění kanalizací

 • Kamerové zkoušky

 • Přípojky a montáže

Nádrže a ČOV

 • Plastové a betonové nádrže

 • Čistírny odpadních vod

 • Systémy přečerpávání

 • Systémy sledování hladin

Zemní práce a doprava