STUDNY

STUDNY

Máte projekt, se kterým Vám můžeme pomoct?

KONTAKTUJTE NÁS

Voda je základ života

Přemýšlíte nad novým zdrojem vody nebo potřebujete servis stávající studny? Obraťte se na nás, poradíme Vám jak na to, případně zhotovíme studnu na klíč vč. záhlaví, vodovodní přípojky, zahradního rozvodu nebo automatické závlahy. Vyřídíme potřebnou legislativu a realizaci vrtané nebo kopané studny. Po čerpací zkoušce a přečištění vrtu odebereme vzorky vody a pokud je potřeba, tak vodu upravíme pro použití v souladu s platnými hygienickými normami.

Vrtané studny – kopané studny – vrty pro tepelná čerpadla – hydrogeologický posudek – čištění a desinfekce studní – úprava vody – automatická závlaha – přečerpávání.

Realizace nového vodního zdroje

Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla na klíč realizované moderní vrtací soupravou. Kopané studny realizujeme vrtáním speciálních vrtacích nástavců na těžké technice. Zpracujeme vám veškerou potřebnou dokumentaci, hydrogeologickou zprávu apd. Studny realizujeme ve všech typech hornin.

Čištění a desinfekce studní a vrtů

Kvalita vody ve studni je často proměnlivá. Čištění a desinfekci studny doporučujeme provést jednou za 7-10let. Pokud máte studnu jako zdroj pitné vody, tak i častěji vč. každoročního rozboru vody. Chráníte tak své zdraví.

Záhlaví vrtané studny, Vápenice

Zhotovení záhlaví a rozvodů vody

Po úspěšném provedení vrtacích prací je dalším krokem zhotovení záhlaví vrtu. Dobře provedené záhlaví vrtu zamezuje kontaminaci čerpané spodní vody vnějšími vlivy a v případě potřeby umožňuje výstroj čerpací technikou. Dalším krokem je vodu dostat k odběrnému místu. Zrealizujeme rozvody vody v nezámrzné hloubce nebo pro závlahu z možností zazimování a to včetně elektrovýstroje, rozvaděče atd.

Máte projekt, se kterým Vám můžeme pomoct?

KONTAKTUJTE NÁS

Realizace