PROJEKCE & DOTACE

PROJEKCE & DOTACE

Máte projekt, se kterým Vám můžeme pomoct?

KONTAKTUJTE NÁS

Projektová činnost a průzkumné práce

Součástí nabídky našich služeb je i přípravná a projektová činnost, průzkumné práce v oblasti geologie. Od projektové přípravy, přes dokumentaci pro stavební povolení až po vyřízení dotací.

 • Hydrogeologie/geologie
 • Vodohospodářské stavby

 • TZB

 • Požárně bezpečnostní řešení

Dotace

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační programy, které pomohou financovat projekty majitelů domů, aby je motivovalo šetřit životní prostředí např. úsporou energií nebo lepším využitím vodních zdrojů. Firma Ale-tech s.r.o. nabízí poradenství, vytvoření projektové dokumentace i vlastní řešení v souladu s podmínkami dotačních programů.

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

 • Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří a výstavbu zelené střechy

 • Dotace na stavbu a koupi nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností

 • Dotace na solární termické a fotovoltaické systémy, řízené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace), výměnu zdrojů tepla

 • Dotace na výstavbu bytových domů a koupi bytu po celé ČR

Dešťovka

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Např. tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky.

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady.

 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Dotace

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační programy, které pomohou financovat projekty majitelů domů, aby je motivovalo šetřit životní prostředí např. úsporou energií nebo lepším využitím vodních zdrojů. Firma Ale-tech s.r.o. nabízí poradenství, vytvoření projektové dokumentace i vlastní řešení v souladu s podmínkami dotačních programů.